STUDIE 1

Anti-haarverlies effect van MKMS24


Doel van de studie: 
Het aantonen van de werkzaamheid van MKMS24 als actief ingrediënt in het product Natucain Hair Growth Serum tegen haaruitval.

Samenvatting:
Na 12 weken behandeling met MKMS24 tweemaal daags werd bij de proefpersonen een significante vermindering van haaruitval van 90% waargenomen.
Bovendien waren er geen nadelige bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van het product.

 

Resultaten van de studie
De producten werden geleverd met de instructies van de fabrikant en er werd standaardshampoo verstrekt. Er werden instructies gegeven om te waarschuwen in geval van ongemak en om geen producten te gebruiken die interageren met de studie (shampoo voor haaruitval, andere behandelingen tegen haaruitval, enz.) 

De proefpersonen waren 30 vrijwilligers met een diffuse, niet-behaarde huid. De proefpersonen hadden geen eerdere behandelingen in de afgelopen 90 dagen om de klinische doeltreffendheid van de behandeling op basis van de haargroei serum, actief bestanddeel 7% MKMS24, te bevestigen. De patiënten brachten het product tweemaal daags aan, 's ochtends en 's avonds, gedurende een periode van 12 weken, volgens de instructies van de fabrikant. 

Daarnaast werd in de studie het aantal haarfollikels in verschillende stadia van de haargroeicyclus beoordeeld met behulp van niet-invasieve technologieën en werden de eigenschappen van de haarhersteller geëvalueerd. De onderzochte parameters werden beoordeeld door middel van klinisch onderzoek en instrumentele methoden. Tijdens de onderzoeksperiode werden bijwerkingen zoals branderigheid, jeuk en vervelling, alsmede mogelijke contra-indicaties voor het product onderzocht. Voorts werden gedurende deze periode geen aanvullende haargroei-hormonen of siliconenshampoos gebruikt.

Groep A
Uit de resultaten blijkt dat de 7% MKMS24-oplossing de haaruitval aanzienlijk vermindert. Na één maand behandeling nam het aantal uitvallende haren af met 38%, na 2 maanden met 63% en na 3 maanden met 90%.

Groep B
Vertoonde geen afname van haaruitval. In totaal voltooiden 30 patiënten de studie. Er waren in totaal 10 vrouwen (33%) en 20 mannen (67%), met een gemiddelde leeftijd van 42,2 jaar. Na 12 weken behandeling hebben de patiënten aanzienlijk minder haaruitval.

Geen van de bovengenoemde uitkomsten hield verband met de respons op de behandeling. Ook was de respons op de behandeling onafhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de patiënten. Er waren geen nadelige bijwerkingen verbonden aan het gebruik van het product. Na 12 weken behandeling met MKMS24 tweemaal daags werd een significante vermindering van haaruitval met 90% waargenomen.

Achtergrond

Haaruitval kan op elke leeftijd voorkomen, hoewel het vaker voorkomt bij mensen tussen de 15 en 29 jaar. Ongeveer 30 tot 40% van de vrouwen heeft last van haaruitval. Mannen hebben aanzienlijk meer kans op haaruitval. Statistisch gezien wordt 70% van de mannen door dit probleem getroffen.

In deze studie willen de onderzoekers de doeltreffendheid en de verdraagbaarheid van Natucian's haarhersteller met het actieve bestanddeel 7% MKMS24 bevestigen bij de behandeling van gebieden zonder littekens met diffuse alopecia met niet-invasieve technologieën voor de behandeling van haaruitval. De haarhersteller bevat actief 7% MKMS24, een uniek actief ingrediënt tegen haaruitval op basis van linzen, tijm en bamboe. MKMS24 stimuleert de dermale papil sterk om fibroblast groeifactor 7 (FGF7) en het eiwit noggin te produceren. Noggin heeft een indirecte functie door de activiteit van botmorfogenetisch eiwit 4 (BMP4) te remmen en speelt een onderdrukkende rol bij de overgang van de telogene fase naar de anagene fase. FGF7 stimuleert rechtstreeks de dermale papil om een nieuwe haarcyclus te starten. MKMS24 werkt ook door de 5-alfa-reductases te remmen.

Onderzoeksbureau

GPL Deutsche Pharma Laboratorien GmbH

Opbouw van de studie

Dit was een gerandomiseerd, dubbelblind, intra-individueel, vergelijkend cosmetisch onderzoek. In totaal namen 30 proefpersonen deel aan de studie, die werd uitgevoerd bij German Pharma Laboratories. De studie begon in september en eindigde in december 2016 met een duur van 12 weken.

De vrijwilligers werden willekeurig verdeeld in twee groepen. Groep A: 15 vrijwilligers (10 mannen en 5 vrouwen) gebruiken 7% MKMS24 oplossing. Groep B: 15 vrijwilligers (10 mannen en 5 vrouwen) gebruiken een placebo. Dag 0-3 (3 dagen) Baseline haarverzameling, tellen van het haar. Uitdelen van enveloppen voor haarverzameling. Vrijwilligers verzamelen verloren haar gedurende 3 dagen (ochtend en avond - alleen haar gekamd en geplaatst in voorbereide envelop - haarverzameling. Dag 0-91 (90 dagen) Vrijwilligers brengen 7% MKMS24 oplossing tweemaal daags aan - 's morgens en 's avonds. Dag 27-30 (3 dagen). Dag 57-60 en dag 87-90 Vrijwilligers verzamelden hun haarverlies in de ochtend en avond gedurende de 3 dagen - alleen gekamd haar in de borstel. Dag 31 - Dag 61 en dag 91 Telling van de verzamelde haren. Materiaal en methoden Telling van de verzamelde haren.

Patienten en methoden

De proefpersonen waren 30 vrijwilligers met diffuus haarverlies, van 150 haren per dag. De proefpersonen hadden de afgelopen 90 dagen geen eerdere behandelingen ondergaan om de doeltreffendheid van de behandeling op basis van Natucains haarhersteller, actief 7% MKMS24, te bevestigen. De patiënten pasten het product tweemaal daags toe, 's ochtends en 's avonds, gedurende een periode van 12 weken, volgens de instructies van de fabrikant.

Bovendien werd in de studie het aantal haarfollikels in verschillende stadia van de haargroeicyclus beoordeeld met behulp van niet-invasieve technologieën en werden de eigenschappen van de Natucain haarhersteller geëvalueerd aan de hand van vrijwillige antwoorden op de vragenlijst. De te onderzoeken parameters werden beoordeeld door klinische onderzoeken, instrumentele methoden en een door deskundigen ingevulde vragenlijst. Tijdens de studieperiode werden bijwerkingen zoals branden, jeuk en vervellen beoordeeld, evenals mogelijke contra-indicaties voor het product. Bovendien werden gedurende deze periode geen bijkomende haargroeihormonen of siliconenshampoos gebruikt.

De voor de studie geselecteerde patiënten moesten aan de volgende kenmerken voldoen:

 • Vrijwilligers met de diagnose niet-schurende diffuse alopecia,
 • Leeftijd tussen 20 en 65 jaar,
 • Geen verandering in hormoontherapie in de laatste 90 dagen of tijdens de studie
 • Geen topische of systemische behandelingen bij aanvang en/of 90 dagen voorafgaand aan het onderzoek.
 • Geen geschiedenis van intolerantie voor topische producten; en
  Ondertekening van het geïnformeerde toestemmingsformulier.

De studie sloot patiënten uit met ten minste één van de volgende kenmerken:

 • Zwangerschap of borstvoeding,
 • Huidige behandeling voor alopecia of gedurende de laatste 6 maanden,
 • Diagnose van alopecia met littekens,
 • Anagen effluvium,
 • Voorgeschiedenis van allergische reacties op het gebruikte product,
 • of Systemische, cutane pathologie of medicatie die de te beoordelen parameters zou kunnen veranderen.

Testgebied

Het verwijderen van haren (verzamelde haren worden geteld).
Deelnemers:

 • Aantal personen: 30
 • Leeftijd: 25 - 65
 • Geslacht: 20 mannen en 10 vrouwen
 • Proefpersonen met gemiddeld 150 uitgevallen haren per dag

Eerst werd het type alopecia gediagnosticeerd. Dit gebeurde op basis van de medische voorgeschiedenis, een lichamelijk onderzoek en, indien nodig, de uitvoering van laboratoriumtests (hematologisch onderzoek, ferremie, schildklierprofiel).

Duur: 3 maanden (sessies T0, T31, T61, T91 en 12 haarafnamesessies).
Frequentie: tweemaal per dag
Testparameter Vermindering van de dagelijkse haargroei: Kwantificeerbare vermindering van de haargroei (aantal haren).

Alle studies zijn openbaar gepubliceerd en zijn te vinden op www.hair-research.com